Tietosuojaseloste

Concept Finnrowing Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Concept Finnrowing Oy 0806629-0
Koskenparras 10
55100 Imatra

Puh: 020 7288 760
S-posti: toimisto@finnrowing.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Concept Finnrowing Oy
Koskenparras 10
55100 Imatra

Puh: 020 7288 760
S-posti: toimisto@finnrowing.com

Rekisterin nimi:

Concept Finnrowing Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

Concept Finnrowing Oy:n verkkokauppa

Concept Finnrowing Oy:n vuokra- ja kuntosaliasiakasrekisterin tietosisältö:

Henkilön yksilöintitiedot

Tuotetiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Concept Finnrowing Oy:n verkkokauppa, kuntolaitteidemme vuokrasopimukset ja kuntosalimme salijäsenyys sopimukset. Concept Finnrowing Oy:n omaan asiakasrekisteriin ei tallenneta mahdollisesti muualta tulevia tulevia tietoja.

Tietojen säännönmukainen luovutus:

Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjältä muualle.

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Concept Finnrowing Oy:n rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto:

ATK:lla käsiteltävä aineisto:

Manuaalisen aineiston hävittäminen:

Concept Finnrowing Oy ei kerää eikä talleta henkilöasiakkaiden henkilötunnuksia. Henkilötunnuksen käyttöön voidaan erikseen pyytää asiakkaalta lupa luottotietojen varmistamiseksi.

Tarkastusoikeus:

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisterissä oleva omat tietonsa. Pyynnön tarkastusta varten voi tehdä soittamalla yrityksemme numeroon 020 7288 760 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimisto@finnrowing.com. Lisätietoja tarkastusoikeudesta: www.tietosuoja.fi/1676.htm.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Lisätietoja tietojen korjaamisesta: www.tietosuoja.fi/1676.htm.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.